Zatoki – informacje

Układ oddechowy możemy podzielić  na drogi oddechowe  górne oraz drogi oddechowe  dolne. Podział ogólny:

 • nos zewnętrzny,
 • jama nosowa wraz z zatokami przynosowymi,
 • krtań,
 • tchawica,
 • oskrzela główne,
 • płuca wraz z opłucną,
 • jama opłucnej,

Górny układ oddechowy  – zatoki:

Zatoki przynosowe, które są przestrzeniami w kościach czaszki ,wyścielone są błoną śluzową oraz  wypełnione są powietrzem. Dzielimy je na:

 • zatoki klinowe,
 • zatoki sitowe,
 • zatoki czołowe,
 • zatoki szczękowe.

Objętość zatok przynosowych określana jest na 80-100 cm3. Śluzówka zatok i nosa pełni funkcję ochronną, stanowi ona barierę termoizolacyjną wdychanego powietrza jak i jego czystości. Chroni to naszą mózgoczaszkę.

Jaką rolę spełniają zatoki w naszym organizmie?

 • funkcja  ochraniająca mózg przed urazami,
 • zatoki wytwarzają rezonans dźwiękowy, dzięki czemu dźwięk wzmacnia się,
 • zatoki wspomagają wymianę cieplną pomiędzy wdychanym zimnym powietrzem a krwią, chroniąc w ten sposób oskrzela i pęcherzyki płucne,
 • zatoki  wraz z jamą nosową chłodzą mózgowie oraz zabezpieczają przed przegrzaniem,
 • nos i zatoki pełnią funkcję nawilżającą  powietrze pobierane do płuc,

Samooczyszczanie się zatok

Błona śluzowa zatok posiada samooczyszczający się mechanizm śluzowo-rzęskowy, który nawilża nabłonek oraz zbiera zanieczyszczenia.

Poniżej zamieszczamy rentgen zdrowych zatok